聯繫我們

聯繫我們​

聯繫我們

B9 Tuspark Hong Kong, 118 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
+852 2341 4900
微信號 13827223600

周工

辦公時間:

星期一至五上午9時至下午7時
星期六上午9時至下午1時
星期日及公眾假期休息 

銀行帳戶名稱:

銀行帳戶碼 : 

香港天峻水處理節能科技有限公司
HK TIANJUN WATER TREATMENT ENERGY-SAVING TECHNOLOGY LIM 

HSBC BANK:7470-9663-4838

獲取報價​